Opłatki i świece w naszych domach

Opłatki i świece w naszych domach

W II Niedzielę Adwentu po Mszach Świętych w naszym kościele będzie możliwość zakupienia opłatków i świec na stół wigilijny. Całkowity dochód przeznaczony będzie na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z naszej parafii. 

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wyjść z domu, a chciałaby otrzymać opłatki lub świece prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem proboszczem.